19 veghistoriske bygninger fredet

En viktig milepæl for oppfølgingen av Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner er nådd. Riksantikvaren har nå fredet 19 bygninger og bygningskomplekser.

Alle objekter i verneplanen som er i Statens vegvesens eie vil bli fredet, og nå er første gruppe - bygningene - formelt fredet, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

- Dette er viktige nyere tids teknisk-industrielle kulturminner med bygninger som er svært typiske for etaten og som forteller om historien og utviklingen i Statens vegvesen. Vi har i mange år arbeidet med å ta vare på veghistorien og verneplanen er en naturlig videreføring av dette arbeidet, sier museumsdirektør Geir Paulsrud ved Norsk vegmuseum.

Fredningen av disse bygningene er et viktig bidrag i arbeidet med å ta vare på Statens vegvesens historie. Vegvesenet har med dette gitt sitt bidrag til nasjonale resultatmål for kulturminner om økning i bredde og mangfold av kulturminner.