Adapt. Illustrasjon: Team Urbis

19 selskaper klager inn Statsbyggs tildeling på regjeringskvartalet

En omfattende KOFA-klage fra til sammen 19 selskaper er sendt inn på Statsbyggs tildeling i arkitektkonkurransen på nytt regjeringskvartal i Oslo.

Det skriver NRK i en artikkel på sine nettsider fredag.

I september ble det kjent at Team Urbis gikk seirende ut av arkitektkonkurransen i regjeringskvartalet med sitt forslag «Adapt». I alt syv team bestående av arkitektfirmaer, landskapsarkitekter og konsulentfirmaer deltok i konkurransen, og flere av konkurransedeltakerne har rettet kritikk til Statsbygg for gjennomføringen av konkurransen etter tildelingen.

Mener jurymedlemmer var inhabile

Teamet som kom på andreplass, Team G8+, sendte en formell klage til Statsbygg og mente at konkurransen ikke hadde foregått på riktig vis. Statsbygg har avvist klagen.

Nå har fem av de tapende teamene gått sammen om en ny og mer omfattende klage, skriver NRK. 19 selskaper som inngår i disse teamene, har skrevet under på klagen, og Team G8+ får dermed støtte fra fire av Norges største arkitektkontor, blant annet Snøhetta og Lund Hagem Arkitekter.

NRK har fått innsyn i klagen, som ble sendt til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) 7. mai i år.

Her hevder teamene blant annet at Team Urbis hadde en konkurransefordel, og satt på informasjon om reguleringsplanen som ikke de andre teamene fikk innsyn i. Det hevdes også at medlemmer av juryen som vurderte forslagene, har vært inhabile, da de skal ha jobbet tett med nøkkelpersoner i Team Urbis i utformingen av reguleringsplanen.

«Ikke dårlige tapere»

«Dette handler ikke om å være dårlige tapere. Det taler for seg at så mange arkitektgrupper/representanter for grupper, har gått sammen om en klage», skriver advokat Inger Roll-Matthiesen, som representerer de fem teamene, til NRK i en tekstmelding.

To av jurymedlemmene i arkitektkonkurransen jobbet sammen med deler av Team Urbis på reguleringsplanen før konkurransen, ifølge møtenotater. De fem teamene mener de derfor ikke oppfyller kravene til uavhengighet.

Roll-Matthiesen sier et erstatningskrav kan bli aktuelt, men at det ikke er et spørsmål de vil ta stilling til nå.

«Ikke grunnlag»

Statsbygg har fått frist til 2. juli med å levere et tilsvar. KOFA-saken har, ifølge NRK, en behandlingstid på mellom ni og ti måneder.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier til Byggeindustrien at det ville vært feil av Statsbygg å uttale seg til mediene om KOFA-klagen før de har gitt sitt svar til klagenemda, men viser til Statsbyggs tilsvar på den tidligere klagen som G8+ sendte inn til dem 16. oktober 2017.

I tilsvaret skriver den statlige byggherren følgende:

  • Det er ikke grunnlag for å avvise Urbis på grunn av såkalt rådgiverinhabilitet. Nordic Office of Architecture ("Nordic") sin forutgående rolle som plankonsulent ga ikke Urbis særskilte fordeler i den etterfølgende konkurransen, slik klager hevder. All informasjon som var relevant for plan- og designkonkurransen ble gjort tilgjengelig for samtlige konkurransedeltakere. Nordic har heller ikke som tidligere rådgiver kunnet påvirket den senere konkurransen til sin fordel. Juryen har utelukkende bedømt konkurransen på bakgrunn av det konkurransegrunnlaget som har vært tilgjengelig for alle deltakerne, herunder Team G8+.
  • Anonymitetsprinsippet i konkurransen ble ikke brutt. Urbis’ forslag var utvilsomt anonymt formelt sett, og det var heller ikke mulig for juryen å avdekke deltakerens identitet kun på basis av løsningsforslagets utforming. Det følger uansett av praksis at muligheten for at juryen gjenkjenner deltakeren basert på særtrekk ved forslaget ikke er et anonymitetsbrudd.
  • Juryens sammensetning og arbeid var organisert fullt ut i henhold til kravet om uavhengighet. Juryen fattet sine beslutninger utelukkende basert på konkurransegrunnlaget og juryens mandat. At enkelte jurymedlemmer også var ansatt i Statsbygg endrer ikke dette.
  • Det er ingen holdepunkter for særlige bindinger mellom jurymedlemmer og Nordic/Urbis. Det følger klart av praksis at forutgående profesjonelt kjennskap til konkurransedeltakerne ikke er inhabiliserende.