Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

18.500 færre arbeidssøkere den siste uka

Tirsdag var det registrert 321.600 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en nedgang på 18.500 fra uka før.

Ledigheten utgjør 11,4 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

Tallet på arbeidsløse fortsetter å falle, og vi ser en nedgang i alle yrkesgrupper og over hele landet. Nedgangen skyldes i all hovedsak færre permitterte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

160.200 personer er registrert som helt arbeidsløse hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløsheten, som er summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak, var på 172.300, eller 6,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 149.300 personer registrert som delvis arbeidsløse.

Tallet på permitterte har falt 17.000 den siste uka.

Den siste uka har 6.300 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos Nav, noe som er 1.200 flere enn i uka før. Økningen forklares med flere permittere, flere som har mistet jobben og at flere nyutdannede som har registrert seg som arbeidsløse.

Tallet på helt arbeidsløse har den sist uka falt i alle yrkesgrupper, og den største nedgangen finner vi innen reiseliv og transport, samt i butikk- og salgsarbeid.

Ledigheten er fortsatt høyest innen reiseliv og transport, der 15,7 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt arbeidsløse. Så følger kontorarbeid, med 8,5 prosent. Lavest er ledigheten innen undervisning og helse, pleie og omsorg, med henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Oslo har den høyeste ledigheten, med 7,6 prosent helt ledige. Lavest er den i Nordland, med 4,1 prosent. Det har vært nedgang i alle fylker.