På Forus står 145.000 kvadratmeter ledig, noe som tilsvarer 60 prosent av all kontorledigheten i regionen.

171.500 kvadratmeter kontorlokaler står ledig

Ett av ni kontorlokaler står ledig i Stavangerregionen, og eksperter forventer at andelen vil vokse ytterligere.

Kontorledigheten i Stavangerområdet er på 11,3 prosent, ifølge en fersk markedsrapport fra DNB.

På Forus står 145.000 kvadratmeter ledig, noe som tilsvarer 60 prosent av all kontorledigheten i regionen.

I Jåttåvågen står også 20 prosent av næringslokalene ledig, mens kontorledigheten i Stavanger og Sandnes sentrum er på under fem prosent.

Analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen i DNB Næringsmegling sier til aftenbladet.no at de forventer at ledigheten vil stige gjennom 2017.

– Etter det venter vi en flat og etter hvert nedadgående ledighet i takt med forventninger om økt optimisme og arealetterspørsel, kombinert med lav tilførsel av nye kontorbygg. Ledighetsøkningen på kort sikt skyldes fortsatt krevende forhold i oljebransjen og mye skult kontorledighet, forteller han.

Jan Inge Røyland, leder av næringseiendom i SR-bank, tror også det vil være høy ledighet på kontorlokaler i 2017 og 2018.

– Det som står ledig kan deles i tre kategorier. En tredjedel tilfredsstiller ikke dagens standard, en tredjedel er bygget mellom 1990 og 2010 og holder delvis dagens standard, mens siste tredjedelen er nytt. Disse konkurrerer med nybygg i dag, sier han til aftenbladet.no.

Eiendomsmegler 1 sin markedsundersøkelse viser at veksten i ledige kontorlokaler i stor grad gjelder nyere kontorlokaler, og peker spesielt på Hinna Park.

Salgs- og markedssjef Kjetil Andre Haver i Hinna Park AS er likevel optimist.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi arbeider i et krevende marked. Vi ser at bedriftene har vært litt i vakuum. Nå er oppfattelsen at bunnen er nådd, og da regner vi med at det vil bli litt gang igjen, sier han.