Selv om dommer avsagt knyttet til trygdesvindel i bygge- og anleggsbransjen er mange flere i 2023 enn i 2022, så er omtrent like mange anmeldelser meldt inn hittil i 2023 som i 2022, ifølge NAV Kontroll. Foto: Terje Pedersen/NTB

Selv om dommer avsagt knyttet til trygdesvindel i bygge- og anleggsbransjen er mange flere i 2023 enn i 2022, så er omtrent like mange anmeldelser meldt inn hittil i 2023 som i 2022, ifølge NAV Kontroll. Foto: Terje Pedersen/NTB

17 flere dommer knyttet til svindel av dagpenger i bygg og anlegg i 2023 enn i hele 2022

NAV Kontroll jobber med å forebygge og avdekke trygdesvindel. De opplyser at det er avsagt 40 dommer knyttet til svindel av dagpenger i bygge- og anleggsbransjen hittil i år.