MØTES PÅ MIDTEN. Trysfjordbrua er blant de største konstruksjonene som bygges i forbindelse med Nye Veiers utbygging av ny E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Betongbrua har et spenn på 260 meter og bygges etter fritt frem-metoden. Bildet er tatt tidligere i år. Foto: Jan P. Lehne

MØTES PÅ MIDTEN. Trysfjordbrua er blant de største konstruksjonene som bygges i forbindelse med Nye Veiers utbygging av ny E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Betongbrua har et spenn på 260 meter og bygges etter fritt frem-metoden. Bildet er tatt tidligere i år. Foto: Jan P. Lehne

17.936 kubikkmeter betong går med når en av landets største fritt frem-bruer reiser seg

Trysfjordbrua blir en av de største bruene i Norge bygget etter fritt frem-metoden når den står ferdig til neste år.