Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

141.000 arbeidsledige i første kvartal

Sysselsettingstallene holdt seg stabilt fra fjerde kvartal i 2020 til første kvartal i 2021. 141.000 personer var arbeidsledige, ifølge SSB.

Tallet på ledige steg med 1,3 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser, Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB.

Totalt var 141.000 personer, tilsvarende 5 prosent av arbeidsstyrken, arbeidsledige i første kvartal.

2.699.000 personer i alderen 15–74 år var sysselsatte i første kvartal, noe som tilsvarer 67,2 prosent av befolkningen i den aldersgruppen.

Bruddjusterte tall som i tillegg er sesongjusterte, viser en økning på 3.000 sysselsatte fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021.