Lysmarkering for å minnes omkomne i trafikken ved Borgekrysset på E18 ved Skjee kirke i Vestfold i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB
Lysmarkering for å minnes omkomne i trafikken ved Borgekrysset på E18 ved Skjee kirke i Vestfold i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

14 personer omkom i trafikken i mars

14 personer mistet livet på norske veier i mars. Det er elleve flere enn i fjor, og det høyeste antallet omkomne denne måneden de siste ti årene.

– Mars ble en svært trist måned i trafikken. 14 drepte er en betydelig økning sammenlignet med 2023 og tidligere år. Økningen bekymrer oss, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Ni menn, fire kvinner og én gutt omkom i mars. To av disse var fotgjengere, mens sju omkom i møteulykker, fire i utforkjøringsulykker, og én i ulykke med elsparkesykkel. I en av møteulykkene omkom tre personer.

– Vi går nå inn i en årstid der flere er ute på veien. Både sykkel og motorsykkel blir igjen en del av trafikkbildet. Nå er det ekstra viktig at alle er oppmerksomme, fordi det vil være flere trafikantgrupper som ikke alltid er så lett å se, oppfordrer Ranes.

Hittil i år har 22 personer mistet livet i trafikken.