11.161 personer besøkte Bygg Reis Deg fredag

Totalt besøkte 11.161 personer Bygg Reis Deg på messens nest siste dag, fredag.