Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

106 branner i avfallsanlegg siden 2016

Hittil i juli har det vært store branner i fem avfallsanlegg rundt om i landet. Miljødirektoratet og DSB er bekymret.

Det skriver NRK i en artikkel på sine nettsider.

Siden mars har det oppstått fem storbranner i norske avfallsanlegg. Dette er kun store branner, de som nevnes i mediene. Siden 1. januar 2016 har Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) fått melding om i alt 106 branner i avfallsanlegg i Norge.

– Det er et stort antall. 106 branner er 106 for mye, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB, til NRK.

Hun forteller at brannene er svært krevende for brannvesenet å slukke, og sier man vet lite om hvorfor det begynner å brenne.

– Men det er tilfeller der det rett og slett er selvantenning av store hauger med søppel.

Røyk og miljøgifter som slippes ut i forbindelse med slike branner, kan få konsekvenser for dem som bor i nærheten av anleggene.

– Vi har ikke oversikt over omfanget av miljøgifter som slippes ut. Det kommer også an på hva slags avfall det er snakk om. Det er vanvittig vanskelig å anslå omfanget av utslippene fra slike branner, forteller Thomas Hartnik, seksjonsleder i Miljøgiftavdelingen hos Miljødirektoratet.

Han forteller at de sammen med DSB og noen av fylkesmennene vil diskutere hva som skal gjøres for å senke antall branner i avfallsanleggene.

– Der kommer vi til å diskutere flere mulige tiltak. Vi vurderer også å føre flere tilsyn sammen med flere andre etater, og så får vi se hva som kan komme ut av en slik aksjon.

Pedersen i DSB tror ikke det er noe galt i næringen som sørger for det store antallet branner. Hun tror at våren og sommerens varme vær har gjort det ekstra farlig også på anleggene.