Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at arbeidsledigheten er lav, til tross for at den er økende. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at arbeidsledigheten er lav, til tross for at den er økende. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

1000 flere arbeidsledige i november

Det ble 1000 flere arbeidsledige i Norge i november. Prosentandelen arbeidsledige er på 1,8 prosent, det samme som forrige måned.

Bruttoledigheten, som er antallet helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, er på 53.100 personer ved utgangen av november.

– Arbeidsledigheten fortsetter å øke, og det er nå 10.100 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak enn for ett år siden, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav i en pressemelding.

Økningen skyldes i stor grad økt antall ukrainske arbeidssøkere. I tillegg har ledigheten økt mye i bygg- og anleggsbransjen.

Ledigheten i Norge er fortsatt lav, understreker Holte.

– Ledigheten er på et lavt nivå sammenlignet med før pandemien, og det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Også i september var arbeidsledigheten på 1,8 prosent. Regjeringen venter en arbeidsledighet på 2 prosent i 2024, ifølge forslaget til statsbudsjett.