XL-Bygg til Spydeberg

Torsdag 26. mars 2009 åpnet XL-Bygg Knatterudfjellet et helt nytt anlegg i Spydeberg i Østfold.

Anlegget ligger på Løvstad industriområde og er sikret lett adkomst fra E18. Det var god tilstrømning av både proff- og privatkunder på åpningsdagen.

XL-Bygg Knatterudfjellet driver en tradisjonell forretning med i alt 5 avdelinger, hvor fokus er på tyngre byggevarer og trelast. - Dette er et rasjonelt og lettdrevet anlegg på 2500 m2 som er oppført på 6 måneder, forteller daglig leder Ragnar Bilet. Det inneholder proffavdeling på 200 m2, butikk på 800 m2 og utebutikk/lager på 1500 m2.

Vareutvalget utvides og avd. leder Arne Hesleskaug gleder seg til å utvide med maling, varme, bad og kjøkken. - Vår nye butikk dekker et behov i Spydeberg for en faghandelsbutikk. I tillegg får vi en god utstilling av gulv, dører og vinduer, legger han til. Anlegget får 8 fast ansatte og 4 ekstrahjelper.