Slik ser arkitektene for seg den nye rasteplassen i Kinsarvik i regi av Norske nasjonale turistveger-prosjektet. Illustrasjon: White Arkitekter Oslo.
Slik ser arkitektene for seg den nye rasteplassen i Kinsarvik i regi av Norske nasjonale turistveger-prosjektet. Illustrasjon: White Arkitekter Oslo.

White Arkitekter Oslo vant konkurransen om rasteplass i Hardanger

For den nye rasteplassen ved fjorden i Kinsarvik er landskapsarkitektenes mål at den reisende skal få «et lavmælt, men sterkt møte med fjæra, fjella og fjorden».

Landskapsteamet til White Arkitekter Oslo er fra 2023 med i rammeavtalen for de neste fire årene av satsingen på Norske nasjonale turistveger, som har 30-årsjubileum i år. Nylig vant White mini-konkurransen for en rasteplass langs Sørfjorden i Hardanger, fremgår det av en pressemelding.

– Vi takker for tilliten og gleder oss til å jobbe med denne vakre plassen i vårt mest storslåtte fjordlandskap, sier ansvarlig landskapsarkitekt i White Arkitekter Oslo, Pål Dixon Sandberg, i meldingen.

For å tilrettelegge best mulig for at de reisende kan komme i kontakt med Kinsarvik og Sørfjorden, har White foreslått to rette gangbaner i stein som strekker seg ut mot vannet. Det vil være en plass i bakkant som binder disse sammen og skjermer mot riksveien. Denne konstruksjonen rammer inn en ny steinstrand.

– Strandsonen skapes dels med plantet, stedegen strandeng, og dels med naturlig innvandring av arter i tidevannssonen, heter det videre i pressemeldingen.

Det som blir nytt, berører bare en mindre del av tomta. Resten – en stor plen og store, gamle trær, blir bevart som det er. Her er det ifølge arkitektene allerede godt egnet for lek, spill og opphold.

Materialene som vil bli brukt er lokal stein, materialer med utspring i lokal industri, og trevirke.

Perspektiv fra oversiden. Illustrasjon: White Arkitekter Oslo.
Perspektiv fra oversiden. Illustrasjon: White Arkitekter Oslo.