Illustrasjon: A-lab og Lala TøyenIllustrasjon: A-lab og Lala TøyenIllustrasjon: A-lab og Lala TøyenIllustrasjon: LPO og COWIIllustrasjon: LPO og COWIIllustrasjon: LPO og COWIIllustrasjon: Asplan ViakIllustrasjon: Asplan ViakIllustrasjon: Asplan Viak

Vurderer disse forslagene for nytt stasjonsområde i Halden

Bane NOR Eiendom og Halden kommune skal nå vurdere tre forskjellige forslag for stasjonsområdet i Halden.

Tre arkitektteam har levert forslag til utforming av det nye stasjonsområdet i Halden:

  • A-lab og Lala Tøyen
  • Asplan Viak
  • LPO og COWI

Det foreslås blant annet en sentrumssvømmehall, kulturhus, hotell, servering, sentrumsboliger og næringslokaler, skriver Bane NOR Eieindom i en pressemelding onsdag.

Arbeidet med mulighetsstudien startet opp i august, og arkitektteamene presenterte sine forslag 17.november. Bane NOR Eiendom påpeker i pressemeldingen at mange vurderinger gjenstår før man kan begynne å regulere området.

Halden kommune og Bane NOR Eiendom er nå i full gang med å gjøre konkrete vurderinger av hva som må til for å lykkes med stasjonsområdet i samsvar med lokalbefolkningens ønsker.