Vulkanutbruddet rammer flytrafikken i Norge

Asken fra vulkanutbruddet på Island fører til forsinkelser i flytrafikken fra Norge over Atlanterhavet. Alle avganger til og fra Island er innstilt etter at myndighetene stengte luftrommet søndag.

Primahus askefast på Island

Daglig leder Gabriel Bjørseth i Primahus frykter boligbyggingen i Stjørdal kan bli forsinket om hans ansatte ikke kommer seg hjem. De sitter nå askefast på Island, melder VG.

Entreprenørselskapet Primahus har de siste tre dagene feiret 20-års-jubileum på Island. Nå risikerer 160 ansatte samt koner og ektemenn å bli strandet på vulkanøya.

- Vi er her hele firmaet. Vi skal dra hjem i ettermiddag. Foreløpig vet vi lite om hva som skjer, vi får lite informasjon, sier daglig leder Gabriel Bjørseth.

Les VGs artikkel her:

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10094110

 

Island stengte hele luftrommet sitt på grunn av utbruddet fra vulkanen Grimsvötn søndag morgen. Askeskyen påvirker også den norske flytrafikken. Primahus sine ansatte sitter askefast på Island.

– Alle fly til og fra Island er innstilt det neste døgnet, og også vår atlanterhavssektor er berørt. Det vil si at fly mellom USA og Europa må finne andre ruter, og det vil føre til forsinkelser, sier Jens Petter Duestad, sjef for kontrollsentralene i Avinor, til NTB.

Vulkanen Grimsvötn, som ligger under Islands største isbre Vatnajökull, våknet til liv igjen lørdag kveld. En nesten 20 kilometer høy søyle av damp og aske stiger opp fra vulkanen.

Ifølge Avinor viser kartene spredning av aske med høy konsentrasjon sør og nord for Island.

– Det er ingenting som tyder på at luftrommet over Fastlands-Norge blir påvirket det nærmeste døgnet, sier Duestad.