Vulkan åpner energisentral

Det gamle industriområdet Vulkan ved Akerselva er i forandring på overflaten. Men også under bakken har utbygger Aspelin Ramm gått nye veier. En energisentral skal sørge for at leietakerne får miljøvennlig energi i årene som kommer.

Vulkan energisentral

Årlig varmeleveranse: 1,4 GWh/2GWh

Årlig kjøleleveranse: 0,7 GWh/1 GWh

Varmelager: 10.000 liter på ca. 50 grader C

Kuldelager: 2.000 liter på ca. 4 grader C

Effektfaktor: 2,2

Geobrønner: 14 stk, 300 meter dype, med en diameter på 15 cm.

− De politiske myndighetene har hjulpet oss med å få lov til å lage vår egen energisentral, som skal gi oss energi til oppvarming og avkjøling av byggene, blant annet det kommende Scandic Vulkan her på området, sa adm.dir. i Aspelin Ramm, Peter Groth ved åpningen.

Brønnene går 300 meter ned og henter ut varme på vinteren og lagrer kjøling på sommeren. I tillegg transporterer den overskuddsvarme som kan lagres eller benyttes der det er behov. Varme tas også ut gjennom ventilasjon og solcellepaneler på bygget til Bellona. Energien sendes som varme til tappevann videre til dusjer og kjøkken på hotellet.

Scandic Vulkan blir dermed Norges mest energigjerrige hotell, og er først i landet med en energimerking i klasse A.

Bellonabygget ligger et steinkast unna og kjennetegnes ved sine skråstilte solcellepaneler i fasaden. Høy grad av tetthet (opptil 40 cm isolasjon), energieffektive vinduer og frie betongflater er noen av de mange tiltakene som er gjort på bygningskroppen. Alt dette bidrar til at Bellona kan ta i bruk et nytt hovedsete som bruker kun en tredel av hva et ordinært kontorbygg ville krevd av energi.

Lekkasjene er redusert ved å trekke byggets søyler inn, gjennom å isolere forkantene av betongdekkene og gjennom å bygge et stenderverk på en måte som gir minst mulig tap av varmetransport.

− Det er genialt å utnytte kreftene i naturen og forvalte dem på denne måten, sa byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H).

– Oslo by kommer til å vokse med 200.000 mennesker i samme periode som vi skal innfri våre ambisiøse klimamål. Dersom vi klarer å gjøre noen investeringer i forkant og legge til rette for en infrastruktur, kan fremtidige energiutgifter reduseres voldsomt, sa han.

Byråden pekte på at Oslo kommune ikke bare er en pådriver og en myndighetsutøver, men også en stor utbygger. – Skal vi lykkes med energimålene må vi bygge kompetanse hos utbyggere og hos kommunene. Det er en innovasjon som bygg og anlegg sårt trenger. Vi vet jo at de globalt står for en betydelig del av energiutslippene, påpekte Fredriksen.

− Dette anlegget på Vulkan er et forbilde for resten av byggebransjen, og et bevis på at vi med dagens teknologi kan løse dette. Det er bare et spørsmål om tid og kompetansebygging før det er økonomisk lønnsomt å investere, planlegge og gjennomføre slike tiltak, avsluttet han før han klipte over snora som markerte energisentralen for åpnet.