Volvo vant beste stand på Vei og Anlegg

Volvo vant beste stand på Vei og Anlegg 2024 med en stand som juryen mente speilet utviklingen i anleggsbransjen.