Vindmøller feilslått investering?

Det var et tankevekkende program som ble vist på Brennpunkt på NRK tirsdag kveld. Det ble stilt mange spøsmål til grønne sertifikater og utbyggingen av vindmøller og småkraftverk. Det kom oppsiktsvekkende få konkrete svar. Mye tyder på at politikerne er tatt på senga og at dette kan være en av tidenes største feilinvesteringer.

I programmet kom det frem at Norge som nasjon kan tape 30 – 40 milliarder kroner. Strømkundene må betale regninga, men også landet taper  masse penger som kunne blitt brukt til en lang rekke fornuftige formål.

Hadde samfunnet bare brukt en brøkdel av dette til energieffektivisering av bygningsmassen i Norge, ville vi ha spart mer strøm enn hva alle vindmøllene til sammen kan produsere.

Det er spesielt noen av miljøvernorganisasjonene som har ivret for grønne sertifikater og utbygging av vindmøller. Med kampen mot ”monstermastene” i friskt minne må vi minne om at disse mastrene kun er som ”fyrstikker” å regne i forhold til de nye vindmøllene som nå kommer langs alle fjell. Dette er virkelig monster-konstruksjoner.

Noen og en hver må gå i seg selv i denne saken. Men det er ikke for sent å snu….