Vil utvide med 1.000 kvadratmeter

En frisk start på forretningsbygget Stange Bruk gjør at eier Børre Johnstad nå vil bygge ut senteret med flere nye forretninger. Totalt er det snakk om ytterligere 1.000 kvadratmeter ut mot stadion. Første etasje på Stange Bruk er per dags dato mer enn fylt opp. Vi har Meny, frisør, cafeteria og Posten, opplyser Johnstad til Hamar Arbiderblad. Men flere vil inn i bygget. Pågangen har vært så stor at Johnstad ønsker å utvide på Høgmyr. Bygget er blitt så interessant for mange, at vi har lagt planer om å bygge et enda større senter, forteller eieren av Stange Bruk. Dialog Alle interessentene har hittil blitt avvist med et høflig «nei» fra Johnstad på grunn av plassmangel. Eieren ser likevel ikke bort ifra at han kan etterkomme kravene.