Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen (f.v.), Nina E. Eidem leder av Bygg og Bevar, Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør Hovedorganisasjonen KA. Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar
Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen (f.v.), Nina E. Eidem leder av Bygg og Bevar, Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør Hovedorganisasjonen KA. Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar

Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og lokale kirkeeiere

NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA inngår samarbeidsavtale. Målet er å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen.

Byggenæringen og kirkelig sektor vil ifølge en pressemelding sikre at istandsetting av kirkene i Norge skjer av seriøse bedrifter, og at det tilrettelegges bedre for oppdrag og aktivitet over hele landet.

– I disse dager hvor byggenæringen står overfor store utfordringer, er dette samarbeidet et viktig motkonjunktur-tiltak som kan gi små og mellomstore håndverksbedrifter viktige oppdrag i sine lokale markeder. Det er viktig å sikre at kompetansen til våre flinke fagfolk forblir i byggenæringen. Oppdrag med å istandsette kirkene vil medvirke til rekruttering til håndverksfag og sikre lokale arbeidsplasser, sier administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen i meldingen.

– Vi ser fram til et tettere samarbeid med byggenæringen. Som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkeeiere over hele landet, har vi en sterk felles interesse med NHO Byggenæringen både når det gjelder å fremme et seriøst arbeidsliv og god tilgang på høy byggfaglig kompetanse og kapasitet over hele landet, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i Hovedorganisasjonen KA.

Partene har inngått en avtale som omfatter alle kirkebygg. Målsettingen er å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg samt oppføring av nye kirkebygg. Samarbeidet vil også omfatte kirkebygg som vil inngå i det kommende bevaringsprogrammet for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen lanserte i sommer med et fond på om lag 10 milliarder kroner, det såkalte «Kirkeløftet».

I Samarbeidsavtalen forplikter partene seg blant annet til å «bidra til å styrke dialogen mellom kirkeeiere og byggenæringen og dermed løse sine oppgaver mer effektivt. Partene ønsker også å ta et ansvar for at samarbeidet gir positive samfunnsmessige ringvirkninger.»