Boligprodusentene har beregnet at det vil bli 40.000 færre ferdigstilte boliger innen 2028 enn behovet, noe som tilsvarer en by på størrelse med Lillestrøm. Illustrasjosnfoto: Sindre Sverdrup Strand

Boligprodusentene har beregnet at det vil bli 40.000 færre ferdigstilte boliger innen 2028 enn behovet, noe som tilsvarer en by på størrelse med Lillestrøm. Illustrasjosnfoto: Sindre Sverdrup Strand

– Vil mangle like mange boliger som det er i Lillestrøm

Boligprodusentene har beregnet at konsekvensen av lavt salg og igangsetting av nye boliger vil skape store utfordringer i flere år fremover, og at det vil gi 40.000 færre ferdigstilte boliger innen 2028 enn behovet, noe som tilsvarer en by på størrelse med Lillestrøm.