Toril Benum, konserndirektør Ny Energi, Hafslund E-CO og havnedirektør Ingvar M. Mathisen ser felles muligheter for å skape null- og lavutslippsløsninger i Oslo havn. Foto: Hans Kristian Riise

Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i havna.

Virksomhetene signerte 26. juni en intensjonsavtale for å utrede hvordan et felles selskap kan se ut. Utredningen skal være klar i desember 2019. Målet er å kutte 85 prosent av utslippene i Oslo havn innen 2030, og på sikt bli utslippsfri, skriver selskapene i en pressemelding.

Fikk Enova-støtte
Oslo kommune eier Oslo Havn og Hafslund E-CO. Sammen har de gode forutsetninger for å skape null- og lavutslippsløsninger i havna. De har fått 565.000 kroner i Enova-støtte til det første prosjektet, som skal finne nye måter å redusere klimagassutslippene fra Sydhavna.

- Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og er foregangshavn for nullutslippsløsninger. Vi har samarbeidet med Hafslund E-CO om landstrømanlegg for utenlandsfergene. De har kompetanse som kan bidra til at Oslo Havn, og dermed også Oslo kommune, raskere og mer kostnadseffektivt kan nå sine klimamål, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i meldingen.

Vil ha ambisiøs partner
Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern, og et av landets fremste kompetansemiljøer innen elektrifisering og energiløsninger. Virksomheten har dannet Ny Energi, en innovativ satsing innen elektrifisering og energiløsninger. Gjennom Ny Energi skal Hafslund E-CO bidra til å realisere Oslo Havns mål om null utslipp.

- I Hafslund E-CO er vi alltid på utkikk etter partnere som ønsker å ta et steg videre på vei mot et fullelektrisk samfunn. Vi synes det er gøy å se at Oslo Havn er ambisiøse, både på egne og Oslos vegne. For Hafslund E-CO er dette samarbeidet et viktig steg på veien mot realiseringen av vår visjon om å skape en fornybar og fullelektrisk fremtid, sier konserndirektør for Ny Energi i Hafslund E-CO, Toril Benum.