Vil kreve partikkelfiltre i dieselbiler

Neste år vil det komme krav om partikkelfiltre i dieselbiler, sa finansminister Kristin Halvorsen (SV) i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Uttalelsen kom i forbindelse med et spørsmål om bilavgiftene fra Ulf Leirstein (Frp). Han viste til at engangsavgiften på dieselbiler er satt ned, men hevdet at kjøperne blir holdt for narr når årsavgiften på slike biler kan øke betydelig. Halvorsen bekreftet at regjeringen arbeider med sikte på å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. På grunn av større lokale utslipp av NOx-partikler, vil dieselbiler kunne få høyere årsavgift enn bensinbilene. Men årsavgiften vil ikke komme opp i 10.000 kroners-klassen, beroliget hun. Engangsavgiften for dieselbiler ble satt fra årsskiftet, og dette har ført til at salget av slike biler er økt sterkt på bekostning av bensinbiler. Leirstein hevdet at spørsmålet om økning i årsavgiften for dieselbiler og krav om partikkelfiltre er ukjent for det store flertall av bilkjøperne. Halvorsen mener at hun flere ganger har gjort det klart hva regjeringen kommer til å foreslå. Hva satsene i årsavgiften konkret vil bli er for tidlig å si noe om. Regjeringen vil veie ulike hensyn opp mot hverandre, sa Halvorsen.