Vil ha passivhus innen 2020

- Passivhus er den første i en nordisk serie og et tegn i tiden.

Slik innledet Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa den nordiske passivhuskonferansen 2008 i Trondheim 2. og 3. april.

Kleppa varslet at klimapolitikken er på vei til å bli mer offensiv, og at det skal vurderes å innføre krav om passivhusstandard for alle nybygg innen 2020.

- Byggeskikk er svaret på folks behov. Vi må bygge etter landskap, vær og vind, og ta hensyn til lokale utfordringer, sa Kleppa.

Nye energikrav vil komme minst hvert femte år understreket Kleppa.

- I fjor ble prosjektet "Grønne energikommuner" lansert. Dette prosjektet skal avsluttes i 2010, men har allerede bevist at målrettet arbeid nytter. Kommunene som gjør tiltak sparer penger og blir mer klimavennlige, forklarte Kleppa.

- En viktig sektor

- Byggesektoren er en av de viktigste sektorene når det gjelder energieffektivisering. Bygging av boliger etter passivhusprinsippene er en måte å effektivisere energibruken på som har bevist sin evne til å bidra til betydelige resultater, fastslo Dr. Karl Kellner fra EU-kommisjonen.

Jobber aktivt for passivhus
Både styreleder i Husbanken, Kristian Wibe, og konstituert administrerende direktør i Enova, Fridtjof Unander, understreket at de prioriterte arbeidet med å legge til rette for flere passivhus i Norge.

- Byggsektoren står ansvarlig for 1/3 av verdens totale utslipp av C02, men til tross for økt fokus på klima øker utslippene dramatisk, fastslo Unander.