Denne parketten på Trondheim Katedralskole skal brukes på nytt. Foto: Håkon Kjensli, Betonmast Trøndelag AS
Denne parketten på Trondheim Katedralskole skal brukes på nytt. Foto: Håkon Kjensli, Betonmast Trøndelag AS

Vil gjøre det lettere å finne ombruksmaterialer

Trøndelag fylkeskommune har utlyst en innovasjonspartnerskap-konkurranse. Målet er å utvikle en ny løsning som skal gjøre det lettere å få tak i ombruksmaterialer og tilhørende dokumentasjon.

Trøndelag fylkeskommune vil utvikle en digital plattform for ombruk av byggematerialer. Nå inviteres bedrifter og andre til en konkurranse for å utvikle en slik tjeneste.

– Målet er å løse noen av de viktigste utfordringer for ombruk i det profesjonelle byggmarkedet, sier bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding. 

Nyttig for flere

Innovasjonspartnerskapet har fått navnet Digital plattform for ombruk av byggematerialer (DIPLOM) og ledes av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Leverandørutviklings-programmet.

Målgruppen for den digitale plattformen er profesjonelle byggherrer og entreprenører. Den kan imidlertid også være nyttig for andre aktører, for eksempel produsenter av byggematerialer og logistikknæringen.

Kontraktsignering etter sommeren

Konkurransen utlyses i uke fire. Etter en prekvalifiseringsrunde blir det tilbudsrunde med påfølgende kontraktsignering. Kontraktsigneringen er forventet å skje etter sommeren 2024.

Trøndelag fylkeskommune er en av flere offentlige byggherrer som satser på DIPLOM-prosessen. Fylkeskommunen har selskap av følgepartnerne Trondheim kommune, NTNU, OsloBygg KF, Verdal kommune, Statsbygg, Forsvarsbygg og Sykehusbygg. 

I alt har disse byggherrene over 10 millioner kvadratmeter offentlige bygg.