Vil gi Ensjø en ny dimensjon

Tirsdag ble det kjent hvor Norsk Rikskringkasting skal holde hus de neste tiårene, og dermed er en årelang diskusjon om plassering endelig avklart. Dette vil gi en ny hverdag både for NRK og Ensjø i Oslo hvor det nye hovedbølet skal lokaliseres.

Om NRK skal flytte og hvor de da eventuelt skulle flytte til, har vært en offentlig debatt og et diskusjonstema både blant folk flest og såkalte eksperter, og ikke minst politikerne, gjennom mange år. For NRK som ønsker å fremstå som en moderne og fremtidsrettet

medievirksomhet er tiden overmoden for å bytte ut lokalene på Marienlyst. De var bygget og satt for en annen tid, og fyller nok behovet langt bedre for andre organisasjoner og virksomheter i årene fremover enn NRK.

Det er enorme bygningsmasser på Marienlyst, og de passer ikke for hvordan NRK skal jobbe hverken nå eller i fremtiden. Dermed landet man på å flytte, og i februar 2020 ble det kjent at Ferd skulle kjøpe og utvikle lokalene, og dermed visste man noe mer rundt hvilke økonomiske rammer man kunne jobbe innenfor. Avtalen skal gi NRK en minimumspris på 3,75 milliarder kroner ved salg.

Samtidig begynte for alvor lokaliseringskampen rundt hvor NRK skal utvikle seg videre for de neste tiårene. Mange har ønsket NRK til sitt område. En rekke områder i Oslo har jobbet for at NRK skulle komme nettopp dit, det samme har flere av randkommunene til hovedstaden. Dette av flere årsaker, men å få NRK i nabolaget betyr selvsagt mye økonomisk og ikke minst gjør det noe med dynamikken for hele området.

Tirsdag offentliggjorde statskanalen at de ønsker å gå for Ensjø, noen kilometer unna dagens lokalisering. NRK flytter dermed lenger øst, men forblir altså i hovedstaden. For Ensjø vil dette selvsagt etter hvert bety en ny hverdag for nærområdet. Det vil gi hele denne delen av Oslo et løft og nye impulser, som igjen vil øke attraktiviteten til området og kunne bidra til at flere sentrale aktører også vil vurdere denne lokasjonen.

Ensjø vært gjennom en stor transformasjonsprosess gjennom mange år, fra å være et handlested, og da kanskje først og frem for bil, til å bli et sted hvor folk både bor og arbeider, og det er vokst frem en rekke servicetilbud og nye muligheter i området. Nå skal altså NRK bygge sitt nye hovedkontor her, til en verdi av flere milliarder kroner. De skal bygge på Ensjøveien 3, 5 og 7, som de kjøper fra henholdsvis Ferd Eiendom og Axer Eiendom. Prisen for tomtekjøpet skal ligge på rundt 800 millioner kroner for den 14 måls store tomten.

Selv om lokaliseringen nå er avgjort, om dette ikke stoppes politisk på veien, vil det ta tid før de kan flytte inn i sine nye lokaler. Nå starter reguleringsarbeidet og etter hvert prosjekteringen, og man regner med at man tidligst kan flytte inn om fem år. Sannsynligvis kan det også ta lenger tid. Dette vil bli en stor utbygging i det som naturligvis vil bli et teknisk avansert bygg, som skal huse flere tusen ansatte. Nå blir det spennende å se hvordan hele dette prosjektet vil utvikle seg videre, men at det blir en stor oppgave for byggenæringens aktører er det liten tvil om.