Vil fjerne uregistrerte kjøretøy

Uregistrerte kjøretøy skal kunne fjernes dersom de står parkert på samme sted i mer enn 14 dager, mener Statens vegvesen.

Det framgår av et forslag til endring av vegtrafikklovens § 17 som denne uken ble sendt Samferdselsdepartementet, om innføring av parkeringsforbud ut over 14 dager for uregistrerte kjøretøy. Bakgrunnen for forslaget er problemer med at uregistrerte kjøretøy opptar parkeringsplasser og virker skjemmende. Kommunene og politiet har til nå ikke hatt tilstrekkelig hjemmel til å gjøre noe med slike kjøretøy. Dette har spesielt vært en problem i de største byene. Hovedpunktene i forslaget er: - Forbudet gjøres generelt for hele landet - Det gjelder registreringspliktig kjøretøy som ikke er påsatt lovlige kjennemerker - Uregistrert kjøretøy tillates å stå parkert inntil 14 dager - Forbudet gjelder alle offentlige veger og private veger som er offentlig skiltet - Forbudet vil også gjelde kjøretøy med prøvekjennemerke - Parkeringsforskriften endres for å kunne gebyrlegge overtredelser Kostnadene ved borttauing dekkes av eier dersom han eller hun ønsker kjøretøyet tilbake. Hvis ikke, dekkes kostnadene ved eventuelt videresalg eller vrakpant, i henhold til vegtrafikklovens §37. Forslaget innebærer en endring i parkeringsforskriften slik at parkeringsgebyr kan brukes som virkemiddel i håp om at eier selv flytter kjøretøyet før kommunen/politiet eventuelt fjerner det.