Illustrasjon: Hydropower
Illustrasjon: Hydropower

Vil bygge landets største bakkemonterte solcellepark

Hydropower AS vil bygge Norges største bakkemonterte solcellepark i Modum kommune.

I en pressemelding skriver selskapet at det forventes administrativ godkjenning i kommunenes hovedutvalg 1.September 2021.

HydropowerAS iverksetter da første fase av et bakkemontert solcelleanlegg på totalt 7,1MWp. Montasjen av første fase på 2,2MWp starter i siste halvdel av oktober i år, og forventes å være ferdig montert i løpet av november. Anleggets første fase vil bli fire ganger større enn tilsvarende anlegg i Norge, står det i meldingen.

Parken vil bli etablert på Hovde i Vikersund parallelt med riksvei 350. Utbyggeren forteller også at parkens første fase på 11.000 kvadratmeter vil bli gjennomført med minimale inngrep i natur, og etableres på eksisterende utmark. Hele arealet vil bli benyttet til beiteformål når anlegget er satt i drift.

Første fase av anlegget vil levere en årlig strømproduksjon i underkant av 2GWh, og er planlagt å forsyne Hydropower AS sine lyndladestasjoner på YX Vikersund.

I meldingen skriver Hydropower at de har tilknyttet seg kjernekompetanse i Solar Technologies Scandinavia AS i Oslo som står for komplett rådgivning, teknisk utstyrsleveranse og anleggsdesign. Komplett elektroprosjekteringer gjennomført av Abmas Elektro AS. Teknisk leveranse vil bestå av mer enn 4.000 Bi-ficial-solcellepaneler.