Under glasstaket i The Loop i Dubai skal gående og syklende ha en trygg og behagelig reisevei uansett vær og klima, skriver arkitektkontoret URB. Illustrasjon: URB

Vil bygge 93 kilometer lang glasstunnel for gående og syklende i Dubai

Det planlagte prosjektet The Loop i Dubai i De forente arabiske emirater beskrives av arkitekt URB som verdens smarteste løpe- og sykleinfrastruktur noe sted i verden.