Eiendomsselskapet Angarde vil utvikle et gammelt industriområde til en ny, fotgjengervennlig bydel i Bergen. Illustrasjon: Gehl

Vil bygge 90 mål stor bydel i Bergen

Eiendomsselskapet Angarde og eier Morten Fredriksen planlegger et nytt og nesten bilfritt sentrum på industriområdet hvor Fredriksen-familiens gamle bilforretning lå.