Pilares Eiendom vil bygge 400 boliger i Ås.
Pilares Eiendom vil bygge 400 boliger i Ås.

Vil bygge 400 boliger på Langbakken i Ås

Pilares Eiendom skal etter planen starte utviklingen av en helt ny bydel i Langbakken nord i 2024.

Planforslaget for Langbakken felt B3, som omfatter opptil 400 boenheter, er utarbeidet av DARK Arkitekter og er en oppfølging av områdereguleringen for Ås sentralområde.

Forslaget ble ifølge en pressemelding førstegangsbehandlet i Ås kommune 9. november. Områdereguleringen legger opp til transformasjon av Langbakkens vestside, fra dagens industri- og lagervirksomhet til ny boligbebyggelse.

I planforslaget fremgår det at Langbakken skal utvikles som et trygt og godt nabolag i tråd med kommunens overordnede ambisjoner og målsettinger. Nabolaget er i forslaget orientert rundt en sentralt beliggende møteplass som, i henhold til områdereguleringen, blant annet består av en allment tilgjengelig lekeplass på 1.000 kvadratmeter.

Planen sikrer ifølge meldingen gode forbindelser fra lekeplassen til omgivelsene rundt og gjør det godt tilrettelagt for gående og syklende.

– Langbakken skal være et område som oppleves interessant å oppholde seg i og ferdes forbi, et sted som bidrar positivt både for nye beboere og for folk som bor her fra før. Et nytt nabolag som tilrettelegger for fellesskap og uformelle møter, sier arkitekt og partner i DARK Arkitekter Trine Kvaal Leren.