Foto: Trond Joelson
Foto: Trond Joelson

Vi må redusere strømbruken – og løsningen ligger her

Vi i Norge produserer mye strøm, både totalt sett og ikke minst per innbygger. Men vi bruker også fryktelig mye strøm, og dette forbruket både må og bør vi klare å redusere.