Vestlandsdominans i samferdselsministerstolen

Alt tyder på at KrFs hjemvendte sønn Knut Arild Hareide blir presentert som ny samferdselsminister i den nye Solberg-regjeringen fredag formiddag. Han fortsetter dermed rekken av samferdselsministere med tilhørighet til Vestlandet de senere årene.

Det er definitivt både et spennende og overraskende valg å plassere Hareide i samferdselsstolen i den nye regjeringen. For KrF var det nok viktig å få Hareide tilbake i en sentral rolle i partiet. Helt siden det splittende valget om å gå til venstre eller høyre i politikken, som endte med at Hareide trakk seg som partileder, har Hareides sorti ligget over partiet som en klam hånd. Men med Frp ute av regjeringssamarbeidet ble det mulig for Hareide å takke ja til en slik forespørsel. Hareide er fortsatt meget populær i egne rekker, og dette kan dermed være med på å binde partiet sammen igjen.

Det var nok veldig få som hadde tippet at Hareide skulle ende opp i denne posten, men for både Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande og ikke minst statsminister Erna Solberg er dette et trygt valgt, også uansett hvilket departement han skulle blitt satt til. Knut Arild Hareide har til tross for sin relativt beskjedne alder (47) en lang erfaring på toppen i norsk politikk bak seg. Han er heller ikke ukjent med både ansvaret og presset som følger med en statsrådpost. I perioden 2004-2005 var han miljøvernminister i Bondevik II-regjeringen, hvor også Solberg satt som kommunal- og regionalminister. De kjenner dermed hverandre godt fra regjeringssamarbeid også tidligere.

Selv om Hareide ikke har fremhevet seg aller sterkest som en talsperson innen samferdsel, er dette en rolle han nok vil takle godt. I alle regjeringer er dette en viktig statsrådspost. Få ting opptar folk så mye som å bygge ut og ta vare på vår infrastruktur eller sørge for gode transportløsninger rundt om i landet. I dagens Norge, hvor det aldri har blitt investert så mye til utbygging av landet er dette en ekstra viktig post, som nok aldri heller har fått mer oppmerksomhet enn. Nettopp derfor er dette også en viktig posisjon i den nye regjeringen, som etter alle solmerker blir presentert fredag. Det er heller ikke noen tvil om at den nye samferdselsministeren har store sko å fylle etter sine to forgjengere.

Hareide kan regne med mye oppmerksomhet, ikke minst fra byggenæringen. Vi er definitivt inne i en spennende tid i det norske anleggsmarkedet, men det er fortsatt også mange usikkerhetsmomenter innen denne sektoren. En rekke storprosjekter er på gang, men enkelte har nå ligget på vent i en periode. Det er også mange små og mellomstore aktører som sliter, det er utfordringer med bunnlinjene og det er fortsatt for mange konflikter. Likevel er det rekordstor aktivitet innen området. Hareide vil dermed raskt få spørsmål fra ulike deler av anleggs-Norge, og vi er selvsagt spente, som alle andre, på hvilken retning han sammen med resten av departementet vil prioritere. Det knytter seg også spenning til hvilke nære medarbeidere han tar med seg, ikke minst som statssekretærer. Dette er personer som mange i næringen vil få et tett samarbeid med. Sent torsdag kveld kom det meldinger om at KrF-nestleder Ingelin Noresjø blir en av statssekretærene for Hareide.

Knut Arild Hareide følger opp en nyere tradisjon med at samferdselsministeren kommer fra Vestlandet. Hardeie overtar nå statsrådstolen fra Jon Georg Dale, og før ham Ketil Solvik-Olsen, som begge kommer fra Vestlandet, henholdsvis Møre og Romsdal og Rogaland. Med Marit Arnstad ble det derimot et mellomspill fra Trøndelag. Men før henne ble rollen ivaretatt av Magnhild Meltveit Kleppa fra Rogaland og Liv Signe Navarsete fra Sogn og Fjordane. Hareide har sine røtter fra Bømlo i Hordaland. Nå er det ikke slik at det automatisk blir flere prosjekter i nærområdet hvor samferdselsministeren kommer fra, men historien viser at det heller ikke akkurat har vært en ulempe. Så får vi se hvor mange prosjekter i og rundt Bømlo han kan skrive hjem i løpet av de nærmeste par årene. Uansett skal det bli spennende å se hvilken retning Hareide og departementet nå velger. Nå ligger selvsagt Granavold-plattformen samt Nasjonal transplan som bakteppe og styrer, men en minister vil uansett sette sitt preg på den videre utviklingen.