Å kjøpe varmepumpe er en viktig investering for mange husstander, men det kreves kunnskap for å finne riktig produkt. (Arkivfoto)

Velg riktig varmepumpe

Det finnes ikke én type varmepumpe som passer alle, derfor er det viktig å finne ut så mye som mulig før du kjøper.

Ifølge en pressemelding fra LG Electronics mangler mange huseiere informasjon når de skal kjøpe varmepumpe. Dette fremkommer av en undersøkelse som LG Electronics har gjennomført i samarbeid med YouGov.

Ifølge undersøkelsen opplever forbrukerne at kjøpsprosessen er for lang og vanskelig. De savner lett tilgjengelig informasjon og tips til hva som er viktig å tenke på ved kjøp av en ny varmepumpe.

– Vi vet at det er mye å ta stilling til når man skal kjøpe varmepumpe, og at markedet ofte kan virke som en jungel, sier Stefan Lögdberg, nordisk salgs- og teknisk sjef innen Air Conditioning & Energy Solutions.

- Det finnes ikke én type varmepumpe som passer alle, derfor er det viktig å finne ut så mye som mulig før du kjøper. Men vi vet også at det kan være vanskelig å vite hvilke spørsmål man skal stille. Derfor har vi laget en enkel kjøpsguide som skal gjøre det lettere å finne frem, sier Lögdberg.

Guide til kjøp av varmepumpe

Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En varmepumpe kan være en god løsning, men for å finne den rette modellen må du finne ut hva som fungerer best for dine behov. Her er en enkel guide.

1. Hvor mye kan jeg spare? Litt om SCOP
En av de vanligste grunnene til å kjøpe varmepumpe, er ønsket om å redusere oppvarmingskostnadene. Hvor mye du kan spare er avhengig av flere faktorer: som din nåværende oppvarmingsløsning, hvor i landet du bor og boligens planløsning. Vanligvis pleier man å si at man kan spare om lag 40-70 prosent ved å bytte fra en annen type oppvarming til varmepumpe.

En måte å måle årsbesparingen er SCOP, eller årsvarmefaktor som det også kalles. SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance og viser hvor mye varmeenergi du kan få ut i sammenligning med energien varmepumpen bruker i løpet av et helt år. SCOP angis med en verdi og jo høyere verdi, desto større besparelser kan du gjøre. Man kan si at verdien angir hvor mye varme du får for pengene. SCOP avgjør også hvilken energiklasse varmepumpen havner i. Høy SCOP gir også en høy energiklasse, ettersom du får mer varme per kWh som forbrukes. En SCOP-verdi på mer enn fem gir den høyeste energiklassen A +++. En varmepumpe med høy SCOP og energiklasse kan koste litt mer, men gir til gjengjeld en høyere besparelse og er også mer miljøvennlig. Undersøk hvilken SCOP-verdi varmepumpen har før du bestemmer deg.

2. Hvilken varmepumpeløsning passer best for min bolig?
Det finnes mange forskjellige typer varmepumper, blant annet luft/luft, og luft/vann. En luft/luft-varmepumpe passer de fleste hjem, krever minimal investering og har dessuten svært lave vedlikeholdskostnader. Luft/vann kan passe boliger som allerede benytter vannbåren varme.

3. Har plassering noe å si?
Plasseringen er avgjørende for at en luftvarmepumpe skal fungere godt, og fordele varmen på best mulig måte. Siden planløsninger varierer betydelig fra hus til hus, er det vanskelig å gi generelle råd om hvor du bør plassere luftvarmepumpen for å oppnå best resultat. Varmepumpen må installeres av en sertifisert installatør. En god installatør kan hjelpe deg med å finne den beste plasseringen for dine spesifikke forhold.

4. Kapasitet når det gjelder – hvordan fungerer varmepumpen når det er som kaldest?
For oss som bor i de nordiske landene er det spesielt viktig å ha en varmepumpe som fungerer godt selv når det er virkelig kaldt. For å finne ut hvordan en varmepumpe fungerer når det er kaldt, bør du se på varmeeffekten (kW) ved forskjellige temperaturer. Jo høyere effekt, jo bedre. Sammenlign ulike varmepumpers effekt ved lave temperaturer for å få en idé om hvor godt de vil fungere i vintermånedene.

5. Sjekk lydnivået
Det er en god idé å sammenligne lydnivået på ulike varmepumper så du ikke ender opp med å bli plaget av unødvendig støy. Undersøk lydnivået både innendørs og utendørs og sammenlign mellom de ulike modellene. Et tips er å sjekke støynivået på viften under middels hastighet. Dette er den hastigheten du vanligvis vil kjøre din varmepumpe på, noe som betyr at det er da det er viktigst med et så lavt støynivå som mulig. En god målestokk er 25 til 40 dB for innendørsdelen og mellom 45 og 50 dB for utedelen. Lydnivået vil du ofte finne i produktspesifikasjonene.

6. Hvilket tilbehør og funksjoner vil jeg ha?
Tenk over hvilke tilleggsfunksjoner du ønsker i din varmepumpe. Noen pumper kan kobles til et trådløst nettverk via WiFi, og lar deg kontrollere varmepumpen og regulere temperaturen med mobiltelefonen uansett hvor du er. Du kan også få vedlikeholdsvarme som sørger for en jevn temperatur selv når du ikke er hjemme. En annen funksjon som de fleste varmepumper har er en kjølefunksjon som kan være fint på varme sommerdager. Søk på nettet eller spør en installatør om hvilke funksjoner som er tilgjengelig for de ulike pumpene.

7. Hva sier testene?
Les deg gjerne opp på forskjellige varmepumpetester og spesielt de som er utført av fagmyndigheter. Da kan du enkelt sammenligne mellom ulike modeller og se hvor gode de ulike funksjonene er på en varmepumpe. Et eksempel er Energimyndighetene i Sverige som i 2013 gjennomførte en stor test av varmepumper. Hele testen kan du lese på Energimyndighetens hjemmeside:

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/