Foto: Veidekke
Foto: Veidekke

Veidekkes HMS-pris til Protonsenteret i Bergen

Veidekkes skandinaviske HMS-pris for 2022 gikk til Veidekke Anlegg for grunnarbeidene til et protonsenter ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Prisen ble delt ut av konsernsjef Jimmy Bengtsson på Veidekkes ledermøte i Gøteborg tirsdag.

Veidekke Anlegg har utført grunnarbeidene ved protonsenteret, som blant annet innebar å sprenge en 650 meter lang tunnel og en 60 meter høy heissjakt til sentralblokka for å knytte det nye protonsenteret til resten av sykehuset.

– Å utføre sprengningsarbeid i nærheten av og under akuttmottaket ved sykehuset har medført en rekke HMS-utfordringer som jeg synes hele prosjektteamet har løst på en meget god måte. Vi er derfor veldig stolte over å ha mottatt denne prisen, sier anleggsleder Jon Andre Nilsen i Veidekke Anlegg i en pressemelding.

– Jeg er imponert over hva prosjektet har klart å få til i krevende omgivelser og med risikofylte arbeidsoperasjoner. Sikkerheten i Veidekke har aller høyeste prioritet og de siste årene har vi hatt en nedgang i antall alvorlige skader. I år hadde vi tre flotte kandidater til å motta HMS-prisen, og for meg er de alle vinnere, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i meldingen.

Kandidatene til Veidekkes skandinaviske HMS-pris nomineres gjennom en intern konkurranse i de ulike enhetene i Veidekke i Norge, Sverige og Danmark. De to andre finalistene var Veidekke Bygg Oslo for oppføring av et undervisningsbygg i Oslo sentrum, og Veidekkes datterselskap i Danmark, Hoffmann, for deres HMS-kampanje rettet mot farlig arbeid med strøm.