Alvim renseanlegg. Illustrasjon: Norconsult
Alvim renseanlegg. Illustrasjon: Norconsult

Veidekke utvider renseanlegg i Sarpsborg

Veidekke har fått i oppdrag av Sarpsborg kommune å utvide og oppgradere Alvim renseanlegg. Kontrakten

Kontrakten er en hovedentreprise verdt 253 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Veidekke i en pressemelding.

– Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet vi allerede har med Sarpsborg kommune fra kontrakten med de forberedende arbeidene ved renseanlegget. Denne nye kontrakten skal utføres i samarbeid mellom Veidekkes avdelinger Leif Grimsrud og Veidekke Bygg Østfold Follo, sier daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS i meldingen.

Alvim renseanlegg skal utvides og oppgraderes for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutviklingen i Sarpsborg. Prosjektet innebærer bygging av nytt biorenseanlegg med nitrogenrensing, oppføring av et nytt administrasjonsbygg og en garasje samt rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

– Å bli valgt til å gjennomføre dette spennende oppdraget er vi svært godt fornøyde med. Vi takker Sarpsborg kommune for tilliten og ser frem til oppstart og gjennomføring av prosjektet, sier daglig leder Bård Degnes i Veidekke Bygg Østfold Follo.

– Sarpsborg kommune ser frem til et konstruktivt samarbeid og er glad for å kunne samarbeide med Veidekke på dette prosjektet, sier Henrik Høst som er prosjektleder i Sarpsborg kommune.

Igangsetting av bygg- og grunnarbeidene er planlagt i juni 2024 med ferdigstillelse i desember 2026.