Ill. Arkitema Architects
Ill. Arkitema Architects

Veidekke skal bygge Nye Trondheim Sentralstasjon

Veidekke har skrevet kontrakt med Bane Nor Eiendom om å oppføre nytt terminalbygg og kontorbygg ved Trondheim Sentralstasjon. Kontrakten er en totalentreprise i samspill og incitament og er verdt 722 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Kontrakten er Bane Nor Eiendoms største totalentreprise til nå.

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle og gå, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane Nor Eiendom.

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul.

Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden Breeam Nor Excellent.

– Vi takker Bane Nor Eiendom så mye for dette spennende oppdraget. Sammen med byggherre, rådgivere og underentrepre­nører har vi gjennomført en meget god utviklingsfase som sikrer et knallbra bygg og ditto byggeprosess. Nå gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag i en pressemelding.

Direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag (t.v.) og prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom signerer kontrakt for bygging av nye Trondheim S. Kontrakten har en verdi på 722 millioner, og er dermed Bane Nor Eiendom sin største totalentreprise så langt. Foto: Trond Eliassen

Direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag (t.v.) og prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom signerer kontrakt for bygging av nye Trondheim S. Kontrakten har en verdi på 722 millioner, og er dermed Bane Nor Eiendom sin største totalentreprise så langt. Foto: Trond Eliassen

Nye Trondheim Sentralstasjon blir på totalt 17.500 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer. Terminalbygget utgjør cirka 4.500 kvadratmeter mens 13.000 kvadratmeter skal bli  kontorplasser.

– Terminalbygget skal plassers over skinnene og byggingen skal foregå uten at togdriften påvirkes. De bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene blir oppført i moduler som raskt kan monteres. Bygget som går over sporene vil fungere som et utsiktspunkt og en binding mellom byen og havnen, heter det i meldingen.

– Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av. Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen. Vi er svært fornøyde med bistanden og kompetansen som Veidekke har bidratt med fram til nå, og ser fram til å gjennomføre prosjektet sammen med dem, sier Hognestad.

Terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger.

– Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Nye Gryta P-kjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan og gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken. Gatene fornyes med nye sykkelveier, kollektivfelt og holdeplasser, heter det i meldingen.

Byggearbeidene starter i januar 2023.

Ill. Arkitema Architects
Ill. Arkitema Architects