Ill. OBOS/Veidekke

Veidekke skal bygge mer for OBOS på Vollebekk

OBOS har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å bygge Blomstertrappa, som er andre byggetrinn med 82 leiligheter i to boligblokker på Vollebekk i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise på 155 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal denne gang oppføre to boligblokker på fire til seks etasjer rundt et gårdsrom. Det blir 41 leiligheter i hver blokk, parkering i underetasjene samt et næringslokale. Råbygget blir i plassbygd betong med fasader i tegl, puss og plater.

Vollebekk ligger mellom Risløkka og Lunden hageby i bydel Bjerke, og har i mange år vært kjent som et industriområde. Dette er i ferd med å endres gjennom et stort byutviklingsprosjekt hvor store deler skal bygges opp helt på nytt.

Utgravingen av tomten starter opp denne uken, mens selve byggearbeidene starter opp etter sommerferien. Det er planlagt ferdigstillelse i første halvår 2020. Veidekke fikk for et års tid siden i oppdrag å bygge første byggetrinn med 127 leiligheter på Vollebekk.