Illustrasjon: Arcona ArkitekterIllustrasjon: Arcona Arkitekter

Veidekke-selskap bygger om Trångsundsskolan

Veidekkes datterselskap Arcona har fått oppdraget med å bygge om Trångsundsskolan i Huddinge like ved Stockholm.

Det skriver Veidekke i en pressemelding onsdag.

Prosjektet er en totalentreprise utført i samspill, med kontraktsverdi på omtrent 120 millioner svenske kroner. Byggestart er nå i juni, og bygget skal ferdigstilles innen august 2022.

Arcona Arkitekter har, ifølge pressemeldingen, bistått Huddinge Samhällsfastigheter med å få til bedre arealutnyttelse av Trångsundsskolans. To bygg skal rives og erstattes med to nye bygg med til sammen 3.000 kvadratmeter og en plassering mer i tråd med tidens behov. I tillegg skal Arcona bygge om fire eksisterende bygg som blant annet inneholder kjøkken og kantine. Utememiljø og belysning skal også forbedres i prosjektet. De nye skolebyggene, som er planlagt sertifisert til den svenske standarden Miljöbyggnad nivå Silver, skal oppvarmes med fjernvarme, og deler av det ene bygget får grønt sedumtak.

– Ombyggingen vil gi Trångsundsskolan kapasitet til å ta imot 150 flere elever, og når prosjektet står ferdig, vil skolen kunne romme omtrent 900 elever i tre paralleller fra førskole til og med niende trinn. Vi har hatt et godt samarbeid med Arcona gjennom flere år og gleder oss til sammen å bygge om Trångsundsskolan, så den kan møte dagens pedagogiske behov og fremtidens arbeidsmåter, sier Torbjörn Wallin, prosjektuvikler i Huddinge Samhällsfastigheter.

Prosjektet vil bli gjennomført i etapper, og skolens virksomhet vil delvis fortsette i nåværende lokaler gjennom byggetiden.