Gasklockan. Arkitekt: White Arkitekter

Veidekke og OBOS vant storprosjekt i Stockholm

Et nytt samarbeidskonsept fra Veidekke har bidratt til at OBOS vinner retten til å utvikle det prestisjefulle Gasklockan-prosjektet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Her skal OBOS og Veidekke sammen bygge 320 leiligheter med forretningslokaler på bakkeplan samt en førskole. Bygget vil rage 110 meter over havet, skriver Veidekke i en pressemelding.

– Gjennom denne måten å arbeide med integrert prosjektutvikling, bidrar Veidekke til å gjøre prosjektet bærekraftig og gjennomførbart hele veien fra start til mål. Nå ser vi veldig frem til å realisere Gasklockan-prosjektet sammen med OBOS, sier Charlotta Nilsén, som leder forretningsområdet Veidekke Bygg Sverige i meldingen.

– Ved hjelp av Veidekkes konsept med integrert prosjektutvikling kunne vi tidlig i prosessen utvikle en solid plattform for gjennomføring og struktur, som klart bidro til at vi vant anbudet. Sammen med Veidekke skal vi nå skaffe Stockholm flere boliger, og det gleder vi oss til, sier Sofia Ljungdahl, administrerende direktør i OBOS Nya Hem i samme melding.

Gasklockan-bygget vil rage 110 meter over havet. Detaljreguleringen av prosjektet er vedtatt, og nå er neste skritt en parallell prosess med kommunen for å bestemme endelig design og utforming av bygget. Formelt tas Stockholm bys beslutning om markanvisning i møte 17. desember.

Byggestart er beregnet til 2023 og første innflytting til 2026.