Ill. Tengbom

Veidekke med nytt storprosjekt ved Karolinska Institut

 Veidekke skal bygge nye forskningslokaler ved Karolinska Institutet i Huddinge syd for Stockholm. Oppdraget er en totalentreprise, og kontrakten er verdt 504 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Veidekke skal sammen med datterselskapet Arcona oppføre det nye bygget på 26.000 kvadratmeter for TKV2 Fastighets AB. Prosjektet «Neo - Medicinaren 25» er stort og krevende med blant annet mange tekniske installasjoner. Bygget skal oppføres i tilknytning til sykehusets ambulansemottak som vil ha vanlig drift under byggeperioden, så det blir ekstra store krav til logistikk og rasjonell god drift.

Både Veidekke og Arcona har lang erfaring i å bygge forskningslokaler og helsebygg. Felles spesialkompetanse og en involverende arbeidsmetode i prosjektering og produksjon skal sikre optimal utforming og effektive løsninger i tett samspill med kunden og brukerne av bygget.

- Veidekke og Arcona kunne presentere det mest fordelaktige anbudet med rett pris, en kompetent organisasjon og med en gjennomføringsmodell og logistikkløsninger som vi vet kan håndtere den utfordrende plasseringen inntil sykehuset, sier Håkan Karlsson som er prosjektansvarlig i TKV2.

Bygget skal ferdigstilles i løpet av november 2017.