Illustrasjon: White arkitekter

Veidekke med milliardkontrakt i Stockholm

Veidekke og datterselskapet Arcona skal bygge St Eriks øyeklinikk i Hagastaden i Stockholm for Vitartes.

Veidekke og datterselskapet Arcona skal bygge St Eriks øyeklinikk i Hagastaden i Stockholm for Vitartes. Kontrakten er en totalentreprise i samspill med en total ramme på cirka 1 milliard svenske kroner ekskl. mva. Første del av oppdraget som nå settes i gang er verdt 320 millioner svenske kroner.

Den nye klinikken på 42.000 m 2 skal sertifiseres i henhold til Miljøbyggnad nivå gull. Bygget blir liggende i direkte tilknytning til nye Karolinska sykehus, et området der det for tiden pågår en rekke andre utbyggingsprosjekter. Dette stiller store krav til planlegging og logistikk, noe som skal løses ved bruk av Arconas logistikksystem CSL med separat logistikkterminal, samordnede leveranser og innbæringshjelp, melder Veidekke i en pressemelding.

Stockholm läns landsting blir største leietager i bygget med St Eriks øyeklinikk. Gjennom å samle og samarbeide med andre aktører innen fagområdet vil den nye klinikken og sykehuslokalene gi et komplett tilbud innen øyehelse, bedre pasienthåndtering, effektiv pleie, høykvalitativ forskning og utdanning.

- At Arcona og Veidekke fikk oppdraget skyldes først og fremst at de under anbudsarbeidet viste stor forståelse for kompleksiteten i prosjektet og kunne presentere gode og kreative løsninger for prosjektgjennomføringen. I tillegg har de et sterkt lag med gedigen kompetanse og erfaring fra det å bygge store samspillsprosjekt, sier prosjektsjef og vise VD Peter Alvemur i Vitartes, et selskap som eies 50/50 av Hemsö og SveaNor.

- Vi er stolte over å ha fått tilliten til å gjennomføre nok et stort prosjekt sammen med Vitartes. Dette styrker vår posisjon som ledende bygger av store prosjekter med utfordrende ytre rammer Her kommer vår samspillsmodell med involvering og VDC som best til sin rett der vi samler og utnytter konsernets brede kompetanse, sier VD Jeanette Saveros i Arcona.

Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang, og det nye bygget skal ferdigstilles til årsskiftet 2019/2020.