Cato Karlsen, salgs- og markedssjef i RG Mobility (t.v.) og Hans Olav Solli, verksmester i Veidekke Anlegg. Foto: Veidekke

Veidekke inngår yrkesbil-avtale med Rental Group Mobility

Veidekke har nå inngått en samarbeidsavtale med Rental Group Mobility om levering av yrkesbiler.

Ifølge salgs- og markedssjef i Rental Group Mobility, Cato Karlsen, er fleksible leieperioder og utstyrstilpasning sentrale elementer i avtalen.

– Vi ser at behovene endrer seg underveis i prosjektene, både for type og antall kjøretøy.

For oss er det viktig å kunne levere i takt med det transportbehovet som prosjektene krever. Vi må ha kjøretøy tilgjengelig med nødvendig utstyr som dekker de ulike faggruppene som til enhver tid jobber i prosjektene. God kommunikasjon og oppfølging er essensielt for samarbeidet, sier Cato Karlsen i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen omfatter leie av yrkesbiler til alle Veidekkes prosjekter som har behov for tjenestene. Omfanget vil skaleres opp etter hvert som nye prosjekter starter.

– Vi er opptatt av god kapasitetsutnyttelse i alle ledd i prosjektene våre. Fleksibiliteten i avtalen sikrer oss den den riktige mobiliteten til riktig tid, og slår således positivt ut i våre total cost of ownership-beregninger. Når kjøretøyet har gjort sin jobb i prosjektet meldes den ut og vil ikke tynge vår balanse, slik egeneide kjøretøy gjør. Avtalen bidrar også til økt bruk av moderne kjøretøy med tanke på å redusere utslipp og gode sikkerhetsløsninger, uttaler maskinsjef i Veidekke, Tron Walhovd, i meldingen.