Arkitekt: A-lab

Veidekke får ny boligkontrakt på Frysja

Veidekke har fått i oppdrag av OBOS Nye Hjem og Stor-Oslo Eiendom å bygge også andre byggetrinn av boligprosjektet Frysjaparken nær Nordmarka i Oslo.

Den nye kontrakten er en totalentreprise verdt 535 millioner kroner ekskl. mva for oppføringen av 225 leiligheter i tre blokker. Kontrakten inneholder i tillegg en intensjonsavtale om utvikling av tredje byggetrinn, skriver Veidekke i en pressemelding.

Mellom Maridalsvannet og Nydalen ligger området Frysja, og her er industrien i ferd med å flytte ut for at mennesker skal flytte inn. I februar 2018 begynte Veidekke byggingen av de første 154 leilighetene, og hele prosjektet vil når det står ferdig bestå av over 900 boliger og noe nærings­virksomhet. Frysjaparken skal bli et grønt og urbant boligområde der det legges vekt på nærheten til marka. Mellom husene skal det bygges grønne, skjermede gårdsrom med gatetun, parker, takhager og møteplasser.

- Vi er stolte og takknemlige over fornyet tillit fra OBOS og Stor-Oslo Eiendom på Frysjaparken. Det første feltet nærmer seg ferdigstillelse mot slutten av året, og denne kontrakten gjør at vi kan fortsette det gode samarbeidet preget av gjensidig tillit og smidighet mellom alle involverte parter i prosjektet. Vi har tatt i bruk ny teknologi og nye prosesser for å bygge raskere, billigere og mer effektiv og får nå utviklet disse og hele teamet vårt videre, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.

Forventet byggestart er i tredje kvartal, med planlagt innflytting i andre halvår 2021.