RASK BYGGING. Veidekke Entreprenør AS har bygget den nye siloen til Yara på Herøya i Porsgrunn. Til venstre innleid byggeleder fra Sweco, Torgeir Kristiansen, prosjektleder Jørn Chramer og daglig leder hos underleverandøren BSP, Siegfried Krampl.

Veidekke bygget 33 meter høy silo på 14 dager

På bare to uker bygger Veidekke en C1-silo for Yara på Herøya i Porsgrunn.

Yara i Porsgrunn

I oktober 2014 godkjente styret i Yara planene for å øke gjødselproduksjonen i Porsgrunn. Prosjektet består i hovedsak av en tilnærmet ny salpetersyrefabrikk, samt til dels store modifikasjoner i våtdelen av Fullgjødsel 3 og i eksisterende KS-fabrikk. Som en del av prosjektet skal det også oppføres en ny ferdigvare-silo for granulert kalksalpeter på 20.000 tonn.

Siloen, som nettopp er ferdig bygget, består av ca. 1.150 kubikkmeter M40 B45 betong med cirka ti prosent silica fra Unicon.

– Rundt 50 mann har jobbet med prosjektet. I 14 dager har vi jobbet kontinuerlig, og vi har bygget siloen med en gjennomsnittshastighet på 2,4 meter per døgn. På det raskeste har vi bygget over tre meter i døgnet, sier prosjektleder Jørn Chramer i Veidekke Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Høyt HMS-fokus
Han forteller at Yara stiller store krav til HMS og gjennomføringsevne.

– Arbeidet har krevd et høyt fokus på dette. Vi jobber inne på et avgrenset industriområde hvor alle sikkerhetsmessige hensyn må tas. Vi har ikke hatt noen arbeidsuhell, sier Chramer.

Til byggingen er det brukt en standard glideforskaling i stålkassetter.

– Farten på glideren er avhengig av hvor mye armering og spennkabler skal inn i konstruksjonen. Det er veldig tett med armering og spennkabler de første ti meterne av siloen, påpeker Chramer.

Norsk-østerriksk samarbeid
Firmaet Bygg Sikker Produksjon AS (BSP) samarbeider med det østerrikske firmaet Slipform System Austria GmbH om glideforskalingssystemet.

– Siloen har en innvendig diameter på 31 meter, og en veggtykkelse på 30 centimeter. Den skal romme over 20.000 tonn med ferdig kunstgjødsel, sier daglig leder Siegfried Krampl i BSP til Byggeindustrien.