Oasen senter åpnes mer opp mot torget ved bussterminalen, og får nytt entréområde samme sted. Illustrasjon: Grieg Arkitekter.

Veidekke bygger om Oasen Senter for Citycon

Citycon har gitt Veidekke oppdraget med å gjennomføre ombygging av 6.000 kvadratmeter med kontorer til lokaler for nytt helsesenter, spisesteder og daglighandel.

Samtidig som Vestland fylkeskommune etablerer ny holdeplass for bybanen og ny bussterminal ved Oasen senter i Fyllingsdalen, skal Citycon utvikle Oasen. Veidekke skal gjennomføre konverteringen av eksisterende kontorarealer til publikumsrettet virksomhet i utviklingsprosjektets første fase, som også innbefatter ny hovedinngang fra vest. Den totale investering for første fase er over 100 millioner kroner, melder Citycon i en pressemelding.

– Oasen er et tradisjonsrikt senter med historie tilbake til 70-tallet. Senteret fungerer som Fyllingsdalens naturlige møteplass med meget lojale kunder. Vi ønsker, sammen med Bergen kommune, og videreutvikle område til et mangfoldig sentrum med både handel, arbeidsplasser, boliger, kultur og servicefasiliteter tett koblet på kollektivknutepunktet, sier Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon i meldingen.

Prosjektstart er juli 2020, med planlagt ferdigstillelse våren 2021.

– Vi har jobbet med lignende prosjekter tidligere, og vi gleder oss til å komme i gang. Det å utvikle gode lokaler med ulike funksjoner og for ulike brukere er spennende. Vi skal gjøre det vi kan for at Oasen skal være et godt sted å være både for de som jobber og handler der, og for de som oppsøker de ulike servicetjenestene, sier Erlend Bygnes, distriktsleder i Veidekke Bygg Bergen i pressemeldingen.

Oasen får en ny inngang og ny fasade mot bussterminalen. Innvendig innebærer prosjektet ombygging av to etasjer med kontorlokaler for å få til et bedre samspill med resten av senteret. Det gjøres plass til helsetjenester, flere kafeer og restauranter og mer daglighandel.
Bergen kommune blir den største leietakeren i de nye lokalene på Oasen. Citycon og Bergen kommune har signert en avtale om utleie av 4.650 kvadratmeter til et nytt helsesenter, «Familiens hus».

Helsesenteret skal bestå av kommunale tjenester som skal bistå barn og familier gjennom helsestasjon, egen helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen, i tillegg til ergoterapeut og fysioterapeut.