Ill. Arkitektgruppen lille frøen

Veidekke bygger Levre skole i Bærum

Bærum kommune har tildelt Veidekke oppdraget med å bygge nye Levre barneskole. Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspillsfase. Totalentreprisen er verdt 236 millioner kroner ekskl. mva.  

 Nye Levre skole bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Det er lagt til rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som gir fleksibilitet for ulike undervisningsmetoder. I tillegg til lyse og moderne undervisningslokaler, legges skoleanlegget til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg. Idrettshall, forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom osv. er plassert med enkel atkomst fra vestibylen utenom skoletid. Utearealene er utformet for å stimulere til aktivitet, læring og sosialt samvær, godt egnet til arrangementer og rekreasjon for nærmiljøet.

Prosjektet har klare miljøambisjoner. Det skal etableres fasadeintegrert solcelleanlegg på deler av bygget og det skal benyttes fjernvarme for uttørking og oppvarming i byggeperioden. I samarbeid med kommunen skal det testes ut nytt verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, dette for miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger.

- Prosjektet er gjennom samspillsfasen videreutviklet i nært samarbeid med Bærum kommune. Prosjektgruppen har jobbet tett med både byggherre og skolevirksomheten for å sikre at skolen og uteområdene blir i tråd med kundens og brukernes ønsker, behov og krav. Det å bygge gode undervisningsbygg med tydelige miljøambisjoner er noe vi setter svært høyt i Veidekke sier Erik Økland, avdelingsleder for offentlige bygg. Vi takker Bærum kommune for tilliten, det gode samarbeidet så langt og vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende prosjektet avslutter Økland.

Rivningen av gamle Levre skole startet i februar, og oppføring av den nye skolen starter primo mai 2018. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år.