Veidekke bygger Fritzøe Brygge i Larvik

Veidekke ASA har skrevet kontrakt med Treschow-Fritzøe AS om bygging av Fritzøe Brygge. På det som vil bli Larviks svar på Aker Brygge i Oslo.

Her skal det oppføres forretninger, kontorer, restauranter og boliger. Kontraktssummen er ca. 172 mill. kroner eks. mva. Prosjektet har en grunnflate på ca. 4.500 kvadratmeter med to underetasjer og fire hovedetasjer. I bygget blir det parkering i underetasjene, forretninger, kontorer og restauranter. I de øverste etasjene skal det bygges 48 leiligheter. Totalt areal er ca. 20.000 kvadratmeter. Prosjektet er en forhandlet totalentreprise og er første del av en større plan som Treschow Fritzøe har for sjøfronten fra Farriselva til anløpsstedet for Petter Wessel, lenger borte på brygga i Larvik. Arkitekt er Nils Torp AS og rådgiver i byggeteknikk er Statkraft Grøner AS. - Det er spennende å være med i dette samarbeidet. Dette er et av de største prosjektene i Vestfold de siste årene, og krever mye ressurser selv for et firma i Veidekkes størrelse. Vi har imidlertid god kompetanse og vil utføre kontrakten i et samarbeid mellom to av våre distrikter, nemlig Vestfold og Telemark, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. Grunnarbeidene er allerede igangsatt og prosjektet skal ferdigstilles i sin helhet 1. februar 2004. Næringsarealene og utearealene skal være ferdige til 30. oktober 2003. Veidekke regner med en egen mannskapsstyrke på om lag 40 mann.