Ill. General Architecture

Veidekke bygger boligblokk i massivtre i Stockholm

Veidekkes svenske byggenhet har fått i oppdrag å bygge første del av Cederhusen, som skal bli et stort boligområde i massivtre.

Oppdragsgiver er Folkhem, der Veidekke Eiendom er deleier. Prosjektet er en todelt totalentreprise utført i samspill, der første del har kontraktsverdi på cirka 140 millioner svenske kroner. De første leilighetene skal være klare til innflytting i begynnelsen av 2022.

– Den store interessen i markedet har bekreftet at dette prosjektet er enestående i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Beslutningen om byggestart er en viktig milepæl, og nå gleder vi oss til å kjenne duften av tre gjennom Hagastaden, når den tietasjers bygningskroppen er oppe, sier Anna Ervast Öberg, ansvarlig for projektutvikling for Cederhusen i en pressemeding.

Arbeid på det første massivtrebygget på ti etasjer starter over sommeren, så snart fundamentet er ferdig. Byggstammen reises i massivtre og dekkes med sedertreshingel, unntatt de to nederste etasjene, som blir oppført i betong. 

– Det blir veldig spennende å starte byggingen av dette utrolige prosjektet. Med godt samarbeid og en involverende arbeidsmåte skal vi sammen skape et nytt landemerke i Stockholm, sier David Grimheden, regiondirektør i Veidekke Trähus i meldingen.

Boligkvarteret Cederhusen bygges over E4-/E20-tunnelene og nær den nye t-baneinngangen i Hagastaden. Totalt fire leilighetsbygg på fra 10 til 13 etasjer vil romme 234 leiligheter med boareal på fra 25 til 202 kvadratmeter, fordelt på fra ett til åtte rom og kjøkken, og med variererte planløsninger.