Vegvesenet hever driftskontrakt med entreprenør

Vegvesenet har avdekket «svært alvorlige forhold» knyttet til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Follo, og hever kontrakten med Veidrift AS.

– I juni sendte Statens vegvesen et varsel om heving av kontrakt og Veidrift leverte et tilsvar innen fristen. At vi nå hever kontrakten viser hvor alvorlig omfanget i saken er, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen.

Ifølge Vegvesenet foreligger det et vesentlig mislighold av funksjonsansvaret i kontrakten fra Veidrifts side, med alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår og brudd på bestemmelsene om HMS. I tillegg til at alle disse tre forholdene utgjør juridisk selvstendige grunner til at kontrakten heves, fastslår Vegvesenet at det har vært feilfakturering og generelt mislighold av planer og organisering av drift- og vedlikeholdsoppgavene i Follo.

Fare for liv og helse
– Forholdene kan ha påvirket trafikksikkerheten og dermed økt faren for at liv og helse kunne gått tapt, fastslår Statens vegvesen.

Krimseksjonen i Vegdirektoratet har siden januar 2018 i samarbeid med byggeledelsen på kontrakten utredet saken.

– Vi erfarer dessverre at bak de enkelte hendelsene ofte skjuler seg mer systematiske brudd, som krever spesialisert kompetanse og kapasitet for å avdekke, sier krimseksjonens leder Jon Molnes.

Fram til kontrakten for drift og vedlikehold blir lyst ut på nytt, tar Vaktmesterkompaniet midlertidig over som driftsentreprenør. Det gjensto to år av den femårige kontrakten som ble inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015. Verdien på kontrakten med Veidrift AS var på nesten 300 millioner kroner.

– Urimelig
Veidrift AS mener de er urimelig behandlet av Statens vegvesen, og ser ikke at det er grunnlag for å heve kontrakten. Selskapet viser til at faktum i saken ikke er avklart eller tilstrekkelig belyst, og tar derfor hevingen av kontrakten til retten.

– Normalen er at vi samarbeider godt med Statens vegvesen og opplever gode dialoger i våre kontraktsforhold. Hos flere av våre byggeledere og kontrollingeniører har vi et svært godt samarbeid – ved konflikter har også mekanismer for eskalering fungert bra. Veidrift ser i Follo i dag noe vi vurderer som en svært spesiell og urimelig tilnærming, sier daglig leder Frank Stabu i Veidrift AS.

– Vi har tett dialog med Statens vegvesen, men ønsker ikke å gå i detalj på dette. Faktum i saken er på det nåværende tidspunkt ikke avklart eller tilfredsstillende belyst. Vi ser fram til en prøving av hevingsspørsmålet i domstolene, sier Stabu.

Skjerpede rutiner
Stabu sier de har jobbet seg grundig gjennom alle forhold som Statens vegvesen pekte på i varselet om heving av kontrakten 8. mai, for å se hvor de kan bli bedre og lære av eventuelle feil. Det har ført til nødvendige endringer og skjerpede rutiner for kontroll og oppfølging av underentreprenører.

– Veidrift tar oppfyllelse av kontrakten med Statens vegvesen svært alvorlig. Veidrift er av den klare oppfatning at det ikke foreligger vesentlig mislighold eller forventet vesentlig mislighold av Follo-kontrakten fra Veidrift sin side. Det foreligger etter vårt syn heller ikke annet mislighold som gir grunnlag for å heve kontrakten, sier han.